Faigheann coiste Ill-phairti Oireachtais run mar gheall ar saoirse choinsiasa

Tacaíocht choinsiasa

Fuáir an Coiste Ill-phairti Oireachtais ar an mBunreacht, pléadáil I scríbhinn on gComhairle Saoirse Choinsiasa, ar an nga oibrithe I gcúrsaí leighis agus daoine nach iad a bheith cosainte ó éigeantalacht agus di-mheas.

Chuir Riarthóir an Phróiseas, Sean ó Murchu, in úil go bhfuil béim an phléadáil o chuile éisteachtai eile an Choiste go dáta. “Ní faoi geinmhilleadh,@ adeir sé, “ach  faoi saoirse choinsiasa, chomh fada is a bhaineann sé le cursai leighis faoi lathair, ata  na smaointe seo.@

“Mo lean,” a mhinigh sé, “na h-argointi faoi chúrsai léighis go dtí seo-ni raibh siad riamh curtha, ionas     go mbeadh, mar deir diad (seal mhachnamh stuamtha), agus mar gheall air sin ni raibh aon mhachnamh deanta ar na rudai tharlaionn dóibh siud ata in aghaidh geinmhilleadh de réir  choinsiasa”.

Thagair an t-Uasal ó Murchu don staitistic a rinne iarracht soiléiriú, nuair nach raibh an cúrsa leighis seo sásúil do go leor daoine,nach raibh iachall ar na daoine sin páirt a ghlacadh ann. Rinne an pléadáil I scríbhinn an poinnte nach bhfuil sé sin fíor. Ní dheanann an pléadáil aon phoinnti faoi moltaí spesificiula-fagtar iad seo faoi chúraim an Choiste.

” Má tá nó má bhionn gá le tacaíocht choinsiasa a chur ins an dlí in Éirinn, is faoi Muinntear na H-Éireann a bheas an cúram sin, agus is in Éirinn a chaithfidh na dlíthe agus na polasaithe a bheith déanta-chomh fada is a bhaineann siad le saol na H-Éireann”.

Tá an pléadáil seo ar fáil on Website.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *