Etički Kodeks Primalja

Na temelju članka 27. Zakona o primaljstvu (NN 120/08)

te članka 22,Statuta Hrvatske komore primalja

Nekoliko sekcije Hrvatskog Etičkog kodeksa primalja su relevantne za pitanje slobode savjesti. Teze su navedene u nastavku na hrvatskom i engleskom jeziku za praktičnost istraživača. Za pravne ili druge svečane svrhe, treba konzultirati izvorni dokument i to profesionalno prevodi. [Izvadci iz zakona]

Leave a Reply